نحوه فعال سازی خدمات ویژه مخابراتی برای خطوط تلفن ثابت (+لیست کدها)

در سال های اخیر برخی خدمات ویژه مخابراتی در شرکت مخابرات استان تهران راه اندازی شده است که استفاده از این خدما… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات