آژانس امنیت ملی آمریکا شنود مکالمات را از سر می‌گیرد!

دادگاهی در آمریکا اعلام کرد: آژانس امنیت ملی این کشور می‌تواند جمع آوری گسترده سوابق تلفنی مردم آمریکا را ادام… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات