کاهش تعرفه واردات تجهیزات نسل ۳ و ۴ موبایل از ۳۰ به ۴ درصد

تعرفه واردات تجهیزات IT چهار درصد و تعرفه واردات تجهیزات تلفن همراه ۳۰ درصد است. پس از اعطای مجوز نسل ۳ و ۴ به… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات