شبکه داکت و کابل مخابراتی نباید به مخابرات واگذار می‌شد

نشست فعالان عرصه زیرساخت خدمات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهر هوشمند، با حضور مدیرانی از شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیرانی از اپراتور فیبر نوری ایرانیان‌نت و برخی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برگزار شد.

محمود خسروی در این نشست، اظهار داشت: بازگشت سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت ۸ تا ۱۰ سال است و از این رو بهتر است دولت در حوزه زیرساخت سرمایه‌گذاری کند و بخش خصوصی روی سرمایه‌گذاری در بخش سرویس و خدمات متمرکز شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: پس از خصوصی‌سازی مخابرات شبکه داکت و کابل شبکه مخابراتی نیز واگذار شد که باعث بروز مشکلات شده است. این در حالی است که زیرساخت مخابرات باید در حاکمیت دولت باقی می‌ماند و سایر بخش‌ها واگذار می‌شد.

وی ادامه داد:کندی توسعه زیرساخت در سال‌های قبل از آنجا بود که از درآمد شرکت زیرساخت، ۵۰ درصد به دولت و ۲۵ درصد به عنوان مالیات و دیگر هزینه‌ها پرداخت می‌شود و سرمایه ناچیزی در اختیار شرکت برای توسعه قرار می‌گیرد. اما در سال جاری با مصوبه مجلس که مقرر کرد درآمدهای حوزه ICT در این حوزه صرف شود، اعتبار خوبی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت فراهم شده است که امیدواریم عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا