ناسا وجود حیات فرازمینی را رسماً تأیید کرد

موجودات فرازمینی

شاید بسیاری از افراد بدانند که ناسا در واقع یک سازمان وابسته به ارتش است و قطعاً موارد بسیار محرمانه‌ای دارد که با عموم در میان نمی‌گذارد. اما به نظر می‌رسد اعلام رسمی وجود شواهد حیات فرازمینی قدمی در مسیر علنی‌کردن وجود این موجودات باشد. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت