مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی خبرنگاران در صندوق اعتباری هنر تمدید شد

مهلت نام نویسی و ثبت نام بیمه تکمیلی ویژه اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه کشور تا ۳۱ تیرماه جاری تمدید شد. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات