زوم‌اپ: با Pro Metronome نبض موسیقی در دستان شماست

 Pro Metronome

Pro Metronome اپلیکیشنی برای هنرجویان موسیقی است که با ارائه‌دادن یک محیط عالی برای پخش مترونوم، به این افراد در حفظ ریتم کمک شایانی می‌کند. با زوم‌اپ همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت