برگزاری مسابقه عکاسی «سحر تا افطار» توسط درگاه ایران

دومین دوره مسابقه عکاسی «سحر تا افطار»، با هدف ارتقای کیفیت فرهنگ بصری کاربران و هم چنین مد نظر قرار دادن کارب… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات