با خطرناک‌ترین مسیر پیاده‌روی جهان آشنا شوید

آشنایی با خطرناک‌ترین مسیر جهان پس از بازسازی 4 میلیون پوندیپس از بازسازی

پیاده روی تفریحِ مفرّحی است؛ به ویژه اگر مسیر عبورتان از میان سرسبزی طبیعت بگذرد. اما همه‌ی مسیرها هم امنیت این فعالیت مفید را تضمین نمی‌کنند. گاهی خطر در هر گوشه و کنار آنها به کمین نشسته و کم‌ترین بی احتیاطی فاجعه می‌آفریند. این بار همراه شما، در مسیری خطرناک قدم خواهیم گذارد. همراه زومیت باشید.

اخبار – زومیت – زومیت