دلیل ترس ما از روبات‌ها چیست؟

ترمیناتور

روز چهارشنبه فردی در کارخانه‌ی فولکس‌واگن در آلمان جان خود را از دست داد، اما این اتفاق بدلیل این‌که در ارتباط با روبات‌ها بود هیاهوی زیادی به پا کرد. اما واقعیت چیست و چرا انتظار داریم روزی روبات‌ها ما را به کشتن دهند. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت