هشدار به مسوولانی که اطلاعات طبقه بندی شده روی گوشی‌ ذخیره می‌کنند

در کنار تمامی امتیازات و قابلیت های پیشرفته گوشی های هوشمند، تهدیداتی از سوی این وسیله ارتباطی متوجه کاربران ا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات