تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک مسیری برای رفاه و امنیت

سیتنا – فناوری‌های امروزی برای ارتقای رفاه و امنیت به زندگی انسان راه یافته‌اند، ولی می‌بایست مانند بقیه ابزار… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات