موشک Progress 60 روسی به مقصد ISS صبح امروز با موفقیت پرتاب شد

موشک Progress 60 روسی

ارسال محموله‌های مورد نیاز برای ایستگاه بین‌المللی فضایی در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی روبرو شده است. اخیراً با ایجاد مشکلاتی از قبیل انفجار موشک حامل و همچنین از مدار خارج شدن یکی دیگر از محموله‌ها، همگان دل به موفقیت موشک حامل روسی بسته بودند که صبح امروز با موفقیت به فضا پرتاب شد.

اخبار – زومیت – زومیت