"اعمال فشار ۱۳ کیلویی به ستون فقرات، زمان خیره شدن به صفحه موبایل"

خیره شدن به صفحه‌ تلفن هوشمند آن هم با گردنی که تنها ۱۵ درجه رو به جلو خم شده، حدود ۱۳ کیلو فشار مضاعف به ستون… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات