زومجی: بررسی کامپیوتر گیمینگ ROG G20AJ ایسوس

کامپیوتر گیمینگ ROG G20AJ ایسوس

حضور پی‌‌سی‌های آماده در بازارِ داخلی چندان پر رنگ نیست و از طرفی، تهیه‌ی قطعاتِ مناسبِ پی‌سی‌های بازی مُستلزمِ کسبِ تجربه و دانشی است که شاید فرصت و موقعیتِ آن برای تمامِ کاربران فراهم نشود. زومجی به طور جامع و عمیق به بررسی کامپیوتر گیمینگ ROG G20AJ ایسوس پرداخته است. 

اخبار – زومیت – زومیت