وقتی کلاغ‌ها هم، بلندپروازی می‌کنند

نمایشی عجیب از سواری یک کلاغ بر پشت عقاب

گاه گداری در طبیعت، شاهد صحنه‌های هستیم که شاید در باور نگنجند. روابط عجیب و البته جالب توجه جانوران با یکدیگر، که سبب ساز خلق صحنه‌های تماشایی می‌شود. عکاسی کلیفرنیایی به تازگی موفق به ثبت لحظاتی این چنینی شده است، لحظاتی تماشایی از بلندپروازی یک کلاغ.

اخبار – زومیت – زومیت