تلاش بی‌پایان برای تعیین زمان دقیق

نگاه به زمان

یک ثانیه در بامداد دهم تیر ماه به ساعت رسمی جهانی اضافه شده است، این یک ثانیه که ثانیه‌ی کبیسه نامیده می‌شود، در دوره‌های نامنظم به این ساعت افزوده می شود. در ادامه با زومیت همراه باشید تا تاریخچه‌ی ساعت جهانی و تبعات افزوده شدن ثانیه‌ی کبیسه را مرور کنیم.

اخبار – زومیت – زومیت