زوم‌اپ: کمک به حباب های کوچک در تاریکی غار در بازی Hopeless: The Dark Cave

Hopeless

Hopeless: The Dark Cave یک بازی جالب در رابطه با موجوداتی دوست داشتنی و ناامید است که در غارهای تاریک گیر افتاده‌اند و باید به آن‌ها در کشتن دشمن هایشان کمک کنید. با زوم‌اپ همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت