زومجی: ۱۰ فیلم پرفروش تاریخ سینمای جهان با احتساب نرخ تورم (قسمت دوم)

۱۰ فیلم پرفروش تاریخ سینمای جهان با احتساب نرخ تورم

در قسمت اول این مقاله زومجی به بررسی فیلم های ششم تا دهم این مجموعه پرداخت. در قسمت پایانی، به بررسی ۵ فیلم دیگر از لیست پرفروش تاریخ سینما می‌پردازیم تا ببینیم آیا واقعا نادیده گرفته شدن تورم باعث ناعدالتی درمورد فیلم‌های قدیمی می‌شود یا خیر.

اخبار – زومیت – زومیت