آشنایی بیشتر با LaCie Fuel؛ آیا سوخت حافظه خود را تأمین کرده‌اید؟

LaCie Fuel

ظاهر، نشان از سِرّ درون دارد. این جمله را همراه با نام LaCie Fuel باید به یک سمت و سو سوق دهیم. در دنیایی که اطلاعات حرف اول را می‌‌زند، تاکنون چندین بار به فکر افزایش حافظه دستگاه خود افتاده‌اید؟

اخبار – زومیت – زومیت