شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان شبکه‌های هوشمند انرژی در کرمان ایجاد می‌شود

شبکه شرکت‌های دانش بنیان در حوزه سیستم های کنترل انرژی و شبکه های هوشمند انرژی با حمایت ستاد بهینه‌سازی مصرف ا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات