زومجی: ده فیلم پر فروش تاریخ سینمای جهان با احتساب نرخ تورم (قسمت اول)

ده فیلم پر فروش تاریخ سینمای جهان با احتساب نرخ تورم

به خاطر تأثیر دراز مدت تورم، به خصوص برروی قیمت بلیط٬های سینما، لیست پرفروشترین فیلم‌های تاریخ سینما عموما فیلم‌های جدید را دربردارد. اگر قیمت بلیط‌ها همیشه یکسان بود چقدر این لیست دستخوش تغییر می‌شد؟ زومجی در مقاله‌ای دو قسمتی به معرفی ده فیلم پرفروش تاریخ سینمای جهان با احتساب نرخ تورم پرداخته است.

اخبار – زومیت – زومیت