نوبت دهی تلفنی تمامی مراکز درمانی تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: با راه اندازی سیستم نوبت دهی تلفنی درمانگاه نهبندان، تمامی مراکز در… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات