خودپردازهای بانک صادرات آماده دریافت وجوه کمک های مردمی

​بانک صادرات ایران در پاسخ به نیاز مشتریان و به منظور کاهش هزینه ها و افزایش سرعت عملیاتی بانکی، قابلیت دریافت… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات