ضرورت رشد تعرفه خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت و همراه

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر ضرورت تعیین فرمولی جدید برای محاسبه هزینه مشترکان تلفن ثابت و ه… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات