تصمیم فروش مخابرات سال گذشته قطعی شد/ مخابرات را می‌فروشیم سراغ پروژه بعدی می‌رویم

مدیرعامل توسعه اعتماد مبین با تاکید بر اینکه فروش مالک مخابرات تصمیم قبلی بود، گفت: این سیاست سهامدار عمده مخا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات