همگام با پیشروان: مهندسی ژنتیک و تغییر ژنتیکی غذاهایمان

پاملا رونالد

در این بخش همراه خواهیم شد با پاملا رونالد متخصص ژنتیک گیاهان که ما را با فواید علم ژنتیک و نتایجی که آن برای بشریت به دنبال داشته است آشنا می‌‌‌کند. او نشان می‌‌‌دهد که چگونه پیشرفت در زمینه‌ی علم ژنتیک می‌‌‌تواند بسیاری از مشکلات بشر امروز را به سادگی هرچه تمام بر طرف کند.

اخبار – زومیت – زومیت