موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس لحظاتی پس از پرتاب منفجر شد

فالکون 9

موشک فالکون ۹ متعلق به اسپیس ایکس که عازم ایستگاه فضایی بین‌المللی بود دقایقی پیش، تنها لحظاتی پس از پرتاب منفجر شد. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت