پژوهشگران ایرانی موفق به ساخت سنسورهای شتاب نگاری ثبت جنبش زمین شدند

سنسورهای شتاب نگاری

به همت محققان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ایران، سنسورهای شتاب نگاری برای ثبت ارتعاشات زمین و بررسی رفتار سازه‌ها طراحی و ساخته شد.

اخبار – زومیت – زومیت