اصلاح تعرفه های مخابرات با هدف گران کردن خدمات نیست

سرپرست شرکت مخابرات ایران، گفت: اصلاح تعرفه های مخابرات با هدف گران کردن خدمات نیست، بلکه ماهیت آن جبران افزای… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات