تیم E.Dams-Reanault قهرمان پیش از موعد مسابقات فرمول E شد

مسابقات فرمول E

اولین دوره از مسابقات فرمول E در حال رسیدن به آخرین مرحله است و با توجه به نتایج حاصل در آخرین دور از مسابقات قهرمانی E.Dams-Renault مسجل شده است. در دور ماقبل پایانی این مسابقات که در انگستان برگزار شد، تیم فرانسوی موفق شد بصورت کامل آئودی را پشت سر بگذارد.

اخبار – زومیت – زومیت