سرویس نقشه‌ی اپل قابلیتی خواهد داشت که در گوگل مپس وجود ندارد

سرویس نقشه‌ی اپل

گم شدن در ترمینال‌های بزرگ یا ایستگاه‌های متروی زیرزمینی بعضا کار را برای افرادی که مسیر را نمی‌شناسند، سخت می‌کند؛ چراکه خارج شدن از خروجی اشتباه به معنای دورشدن از مقصد نهایی است. اما اپل در نظر دارد تا در سرویس نقشه‌ی iOS 9، راهکاری را برای این مشکل ارائه کند.

اخبار – زومیت – زومیت