دو خودرو بدون راننده‌ی از گوگل و دلفی وارد خیابان‌ها شدند

خودرو بدون راننده

دو نمونه‌ی اولیه از خودروهای بدون راننده که یکی توسط گوگل و دیگری توسط خودروسازی دلفی، تولید شده‌اند وارد سیلیکون ولی شده‌اند و همچون دیگر خودروها در خیابان حرکت می‌کنند. برای جزئیات بیشتر همراه زومیت شوید.

اخبار – زومیت – زومیت