۵G تا ۵ سال دیگر در ایران عملیاتی می شود

5G

تدوین نقشه راه برای ورود به نسل پنجم تلفن همراه در ایران شروع شده است و طبق پیش بینی‌های به عمل آمده، نسل پنجم موبایل با بومی‌سازی این فناوری در کشور تا پنج سال آینده پیاده سازی می شود.

محمد خوانساری – رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات وارتباطات برنامه‌های پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای ورود به نسل پنجم شبکه های موبایل تشریح کرد.

وی بر ضرورت آینده پژوهشی ارتباطی در حوزه فناوری ۵G و گفتمان سازی لازم در جامعه فنی کشور، تاکید کرد و گفت:

در ۶ ماهه اول سال گذشته پروژه شناسایی و تحلیل فناوری‌های مرتبط با نسل پنجم موبایل در پژوهشگاه ICT انجام شد تا بینشی متناسب با حرکت به سمت این فناوری، شکل گیرد. این پروژه هم اکنون به اتمام رسیده و برنامه ریزی کشور را در یک نگاه کلان با تاکید بر استفاده از تجربیات سایر کشورها، مشخص کرده است.

خوانساری درباره ضرورت پرداختن به موضوع فناوری ۵G در حالی که کشور همچنان با چالش فناوری های ۳G و ۴G روبرو است، گفت:

آسیب شناسی اقدامات قبلی در بخش فناوری های ارتباطی، نشان می دهد در مواردی که قبل از ورود به بازار، برنامه ریزی برای تحقیق و توسعه  (R&D) ، بومی سازی محصول، توانمندسازی بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان، تربیت سازی نیروهای دانشگاهی و قانونگذاری لازمه، صورت پذیرفته است، در استفاده از این فناوری موفق تر عمل کرده ایم.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد:

این پژوهشگاه موظف شده نقشه راهی برای الزامات ورود به فناوری نسل پنجم موبایل تدوین کند تا علاوه بر برنامه ریزی برای مشارکت بین المللی، مشارکت دانشی با دانشگاه ها و مراکز علمی و نیز برنامه ریزی برای توانمندسازی بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد و پارک‌های فناوری را در دستور کار قرار دهد.

وی هدف از این اقدام را ثبت اختراع و نیز بومی سازی تمامی فناوری‌های مورد نیاز در حوزه ۵G و یا بخش خاصی از آن عنوان کرد تا تنها استفاده کننده صرف این فناوری نباشیم.

هدف گذاری این است که نقشه راه تا چندماه آینده تدوین و در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب برسد؛ پس از آن اقدامات کلیدی و زیرپروژه های لازم را با یک نگاه یکپارچه برای فعالیت هایی که در این حوزه انجام می شود، خواهیم داشت و استفاده بهینه از منابع موجود و هم افزایی استراتژیک را در دستور کار قرار می دهیم.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران اظهار امیدواری کرد که بعد از سیاستگذاری پژوهشی، اتمام مطالعات نسل پنجم موبایل در کشور و تولید اشتراکی دانش با همکاری مراکز علمی و فناوری، سیاستگذاری اجرایی و بهره برداری این پروژه در شورایعالی فضای مجازی کشور نهایی شود.

۵ سال تا عملیاتی شدن ۵G و ۱۰ سال تا راه‌اندازی ۱۰۰ درصدی آن فاصله داریم

وی برنامه ریزی برای عملیاتی سازی پروژه نسل پنجم موبایل را ۵ ساله عنوان کرد اما تا ۱۰ سال آینده این فناوری در ایران ۱۰۰ درصد استفاده می شود.

خوانساری بر تمرکز بر موضوعاتی چون حفظ حریم خصوصی افراد در بکارگیری این فناوری تاکید کرد و افزود: هم اکنون نیز اطلاعات کاملی از دارندگان گوشی های هوشمند در شبکه های ابری سازندگان گوشی ها جمع آوری می شود؛ اما با توجه به افزایش اطلاعات در استفاده از نسل پنجم موبایل، موضوع حفظ حریم شخصی یکی از مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور در پذیرش این فناوری خواهد بود که از هم اکنون باید به آن توجه شود.

اخبار – زومیت – زومیت