وقتی رنگ‌ها، احساس شما را به بازی می‌گیرند

رنگ و جادوی طبیعت در قالب تصاویری دیدنی

همه‌ی ما از حضور در طبیعت لذت می‌بریم. هر چند شاید همان چند دقیقه پیاده‌روی کوتاه زیر سایه‌سار درختان، سهم اندک ما از افسون طبیعت باشد. اما آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید چه چیز شما را این گونه مجذوب زیبایی طبیعت می‌کند، به طوری که گاه دوست دارید دقایقی در سکوت به تماشای پیرامون خود بنشینید؟

 بی شک طبیعت سمبل تمامی زیبایی‌ها است. جایی که همه چیز رنگ و نشانی از نشاط، شادابی و سرزندگی دارد. جایی که روح زندگی به زیبایی هر چه تمام جریان داشته و دستان سحرانگیز مادر طبیعت، آلام و دردها را بی هیچ چشم‌داشتی از تن و جان می‌زداید. طبیعت خالص است و هر چه در آن می‌بینیم، این خلوص را باز می‌تاباند. رنگ‌ها نیز در طبیعت جلوه و جادویی دیگر می‌یابند.

عکاسی از طبیعت

هر چند این روزها به لطف ابزارهای گوناگون، رنگ‌ها نیز در تصاویر، درخشش و زیبایی دیگری یافته‌اند، اما نمی‌توان منکر جلوه و شکوه بی بدیل آنها در قلب طبیعت بود. کافی است به سبزی برگ‌های باران خورده، درخشش گلبرگ‌های لطیف گل و آبی دلنواز آسمان نگاه کنیم. بله، شاید تنها باید به عمق آب‌های فیروزه‌ای رنگ، به رنگ زرگون خوشه‌های گندم، به فلس‌های هزار رنگ ماهی، به بوم پر از نقش و نگار بال پروانه و هزاران حیات کوچک و بزرگ اطراف‌مان، کمی دقیق‌تر بنگریم.

عکاسی از طبیعت

شاید بیش از هر چیز دیگری، این رنگ‌ها هستند که شما را مفتون و شیفته‌ی خود می‌کنند. رنگ‌هایی که احساسات نهفته در اعماق قلب‌تان را به غلیان درآورده و شما را مات و مبهوت جذابیت انکار ناپذیر خود می‌کنند. طبیعت شاید هر چند ماه یکبار رنگ عوض کند، شاید جامه‌ی قدیمی خود را به کناری انداخته و لباسی نو به تن کند، اما هنوز هم مقتدرانه، قلب، احساس و چشمان زیبا پسند شما را در تملک خود خواهد داشت. مهم نیست به سپیدی برف می‌نگرید یا به سبزی باشکوه جنگل ، شما هنوز هم در دامی زیبا اسیرید که پروانه‌ی وجودتان را به پرواز وامی‌دارد.

عکاسی از طبیعت

در ادامه همراه شما به تماشای تصاویری خواهیم نشست که گوشه‌ای از تابلوی هزار رنگ و افسون طبیعت را به نمایش درآورده‌اند. شاید در قاب تصویر اسیر باشند، شاید رنگ و لعابی دیگر یافته باشند، اما هنوز هم بازتاب دهنده‌ی روح شاداب و رنگارنگ طبیعتی هستند که شما را به سوی خود فرا می‌خواند.

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

و اما ماجراجویی همچنان ادامه دارد……

عکاسی از طبیعت

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

landscape photo 31

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

عکاسی از طبیعت

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

landscape photo 38

عکاسی از طبیعت

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

حال اندکی بنشینید، درنگ کنید، در بلور خیالات و رویاهای خود شناور شوید، منظره و چشم انداز مورد علاقه‌ی شما کجاست؟ افسون رنگ‌ها، در کدامین نقطه‌ی این جهان شما را به سوی خود فرا می‌خواند؟ به نظر شما تصویر بعدی ما، می‌بایست کدام بخش از جادوی طبیعت را به نمایش بگذارد.

جادوی رنگ‌های طبیعت و غلیان احساسات ما

اخبار – زومیت – زومیت