وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات چگونه تخصیص می‌یابد؟

وام وجوه اداره شده، یارانه‌ای است که در راستای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشور با کاهش سود در اختیار شرکت‌های… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات