مشترکان کم فروشی شرکت های ارائه دهنده اینترنتی را گزارش کنند

محمود واعظی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و دولت به مردم اینترنت واگذار نمی کنند، گفت: هم اکنون تعداد زیادی از شرکت ها مانند شرکت مخابرات و ۱۱ شرکت پپ اینترنت(ارائه دهنده خدمات اینترنت پر سرعت) در اختیار مردم قرار می دهند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه مسئولیت نظارت بر شرکت های خصوصی بر عهده سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات است، گفت: این سازمان بر حسن اجرای قراردادی که بین این شرکت ها و مردم وضع می شود، نظارت می کند.

بسته شدن شرکت متخلف پپ

وی راه ارتباطی مردم با این سازمان را شماره تماس ۱۹۵  دانست و گفت: این خط تلفن  دائر شده برای اینکه پل ارتباطی بین مردم و وزارت ارتباطات باشد و مردم مشکلات کم فروشی در سرعت و پهنای بند را اطلاع دهند.

واعظی افزود: اپراتورها با یادداشت  نام شرکت و نوع قراداد افراد مشکل را اطلاع داده و پیگیری می کنند.

وی با بیان اینکه یکی از شرکت های متخلف پپ را بسته ایم، تصریح کرد: برخی از شرکت ها به کم فروشی پرداخته و این شامل همه شرکت ها نمی شود، که به این شرکت های متخلف تذکر داده و تاکنون چند بار آنها را جریمه کرده ایم.

عملیاتی شدن هم کدسازی در سراسر کشور 

واعظی با تاکید بر اینکه از سال گذشته هیچ گونه تغییری در تعرفه خطوط تلفن همراه و ثابت نداشته ایم، گفت:آخرین تغییر در تعرفه در ارتباط با هم کد سازی در استان ها بوده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه زون بندی های فراوان گذشته را اصلاح کرده ایم گفت:هم کدسازی را در سراسر کشور اجرا کرده و هم اکنون زمانی که مردم در یک استان با هم تماس می گیرند، دقیقه ای ۳۰ ریال هزینه و اگرخارج از استان تماس بگیرند ۳۳۰ ریال هزینه  پرداخت می کنند، لذا ما هیچ گونه گرانی و افزایش تعرفه نداشتیم.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا