"سعید معروف" دستاویز سناریویی نمایشی نظرسنجی اینترنتی

سناریوی نخ نما شده‌ی استفاده از ظرفیت، توانایی و ارزش‌های ایران برای ارتقای جایگاه بیگانگان، این بار به قهرمان… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات