ویکی‌لیکس: عربستان، روابط ایران و عمان را زیر نظر دارد

یکی از اسناد منتشر شده در سایت ویکی‌لیکس بیانگر آن است که سرویس امنیت و اطلاعات خارجی عربستان سعودی روابط جمهو… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات