انقراض‌های بزرگ، تا کنون چند بار زندگی به پایان رسیده است

انقراض‌های بزرگ، تا کنون چند بار زندگی به پایان رسیده است

به تازگی استدلالی مطرح شده که زمین را در آستانه‌ی انقراضی بزرگ نشان می‌دهد، این فاجعه‌ای که یکی از اولین قربانیان آن انسان خواهد بود را ششمین پایان برای جهان پس از بیشتر از ۶۵ میلیون سال زندگی می‌نامند، اما شواهد فسیلی جدید از قلم افتادن یکی از این انقراض‌ها در گذشته‌ی زمین خبر می‌دهند، همراه زومیت باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت