بروزرسانی IFTTT، بر باتری گوشی هوشمند نیز نظارت می‌کند

IFTTT

سرویس IFTTT که جدیدا با نام IF شناخته می‌شود، فرآیند ارتباط و خودکار سازی ارتباط بین سرویس‌های مختلف اینترنتی را تسهیل کرده است، حال بروزرسانی جدید منتشر شده برای این سرویس، امکان خودکارسازی دستورات در صورت کم شدن شارژ باتری را نیز فراهم آورده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت