محققان می‌گویند: گوش دادن به موسیقی خشن شما را آرامتر خواهد کرد

محققان می‌گویند: گوش دادن به موسیقی خشن شما را آرامتر خواهد کرد

طبق مطالعه‌ای جدید شنیدن موسیقی‌های خشن و پر تنش همانند راک و متال می‌تواند راهی سالم برای پردازش خشم و خروج عصبانیت از ذهن باشد. این نتایج این فرضیه را که گوش دادن به چنین موسیقی‌هایی باعث افزایش خشم و تأثیرات ضد اجتماعی می‌شود را رد می‌کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت