تماشا کنید: MoDe:Flex، دوچرخه‌ی الکتریکی مفهومی فورد

دورچرخه‌ی الکتریکی مفهومی فورد: MoDe:Flex

فورد مصرانه در پی تولید دوچرخه‌های الکتریکی و ترکیب آن با خودروها است. در پی تحقق این امر، نمونه‌ی مفهومی دیگری را که در مرکز تحقیقات و نوآوری خود در پالو آلتو قرار دارد، معرفی کرده است. دوچرخه‌ی الکتریکی مفهومی جدید فورد، MoDe:Flex نام دارد که با یک اپلیکیشن برای ساعت‌های هوشمند همراه شده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت