ارائه مجدد پیشنهاد افزایش نرخ مکالمات از سوی هیئت مدیره مخابرات

سید مصطفی سیدهاشمی

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات می‌گوید مخابرات پیشنهادهای توسعه ای خود را برای افزایش نرخ پایه مکالمات به وزارت ارتباطات ارائه داده است. او مدعی است آنها برای برنامه خود با کره‌ای‌ها مشورت کرده‌اند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت