شش شغل انسان که کامپیوترها قادر به انجام آن نیستند

نقاشی

کامپیوترها و هوش مصنوعی امروزی قادر به هدایت خودروها و انجام بسیاری از کارها هستند. اما در این بین شغل‌هایی نیز وجود دارد که اگرچه انسان‌ها به خوبی از پس آن‌ها برمی‌آیند، اما کامپیوترها هرگز قادر به انجام آن‌ها نخواهند بود. با زومیت همراه باشید تا در ادامه با این مشاغل آشنا شوید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت