انتصاب قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور اجرایی و برنامه‌ریزی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور حکمی، دکتر رضا راعی را به عنوان قائم مقام خود در امور اجرایی و برنامه‌ری… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات