توضیح مدیر عامل مخابرات تهران درباره اختلال تلگرام

مدیرعامل مخابرات استان تهران هرگونه ایجاد اختلال این شرکت در دسترسی مشترکان ADSL مخابرات به تلگرام را رد کرد. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات