واکنش کاربران به تیتر «آمریکا در والیبال هم هیچ غلطی نتوانست بکند»

تیتر مطلب گویای همه چیز است؛ مدام شعار می‌دهیم ورزش نباید سیاسی باشد، اما در عمل تک‌تک‌مان نگاهی افراطی از بدت… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات