اپل در بازه‌ی سه ماهه‌ی استفاده‌ی رایگان از سرویس استریم موسیقی، پول هنرمندان را پرداخت می‌کند

سرویس استریم موسیقی اپل

تیلور سوئیفت هنرمندی است که روی خوشی به سرویس‌های استریم موسیقی نشان نداده است. این هنرمند که دست رد به سینه‌ی اسپاتیفای زده بود، سرویس موسیقی اپل را نیز رد کرد و دلیل این امر را عدم پرداخت مبلغی به هنرمندان در زمان ارائه‌ی سرویس رایگان به کاربران عنوان کرد. حال اپل چنین موضوعی را تکذیب می‌کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت