استان کرمان کمبود ظرفیت پهنای باند اینترنت ندارد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان در دیدار با استاندار کرمان با تاکید بر این که استان کرمان کمبود ظ… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات